IMG_2845W roku 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2002 roku została lekarzem asystentem w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej, a w 2009 roku zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii.