zaslepkaUniwersytet Medyczny ukończyła we Wrocławiu w 2011 roku. Zdecydowała, że zostanie stomatologiem gdy miała 12 lat i nie wyobraża sobie innego zawodu. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, estetyczną, pedodoncją, protetyką. Z pasją wykonuje również endodoncję.