zaslepkaUniwersytet Medyczny ukończył w 2012 roku we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgi Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Uczestniczy w wielu kursach i konferencjach z zakresu chirurgi stomatologicznej, szczękowo-twarzowej, implantologii oraz medycyny estetycznej.